جدول لیگ برتر

 

لیگ برتر (خلیج فارس)
تیم بازیها برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
۱ ذوب آهن ۲۶ ۱۴ ۸ ۴ ۳۹ ۲۱ ۱۸ ۵۰
۲ سپاهان ۲۵ ۱۳ ۱۰ ۲ ۴۲ ۲۰ ۲۲ ۴۹
۳ استقلال ۲۶ ۱۲ ۱۰ ۴ ۴۰ ۳۰ ۱۰ ۴۶
۴ تراکتورسازی ۲۶ ۱۲ ۹ ۵ ۲۹ ۱۷ ۱۲ ۴۵
۵ پرسپولیس ۲۶ ۱۳ ۵ ۸ ۳۴ ۳۰ ۴ ۴۴
۶ مس ۲۶ ۱۰ ۹ ۷ ۳۰ ۲۳ ۷ ۳۹
۷ فولاد ۲۵ ۹ ۹ ۷ ۴۴ ۲۹ ۱۵ ۳۶
۸ نفت آبادان ۲۵ ۱۱ ۲ ۱۲ ۲۹ ۳۵ ۶- ۳۵
۹ صبای قم ۲۶ ۸ ۱۰ ۸ ۳۲ ۲۹ ۳ ۳۴
۱۰ ملوان ۲۵ ۸ ۹ ۸ ۲۳ ۲۵ ۲- ۳۳
۱۱ سایپا ۲۶ ۷ ۸ ۱۱ ۳۲ ۳۶ ۴- ۲۹
۱۲ راه آهن ۲۶ ۷ ۸ ۱۱ ۲۴ ۳۱ ۷- ۲۹
۱۳ شاهین ۲۵ ۶ ۹ ۱۰ ۲۴ ۲۷ ۳- ۲۷
۱۴ نفت تهران ۲۶ ۵ ۱۲ ۹ ۲۷ ۳۲ ۵- ۲۷
۱۵ شهرداری تبریز ۲۶ ۵ ۱۰ ۱۱ ۳۰ ۴۲ ۱۲- ۲۵
۱۶ پیکان ۲۵ ۷ ۴ ۱۴ ۲۷ ۴۲ ۱۵- ۲۵
۱۷ استیل آذین ۲۶ ۵ ۸ ۱۳ ۲۲ ۴۵ ۲۳- ۲۳
۱۸ پاس ۲۶ ۴ ۱۰ ۱۲ ۲۲ ۳۶ ۱۴- ۲۲