جدول لیگ آزادگان

لیگ آزادگان گروه یک
تیم بازیها برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
۱ داماش گیلان ۲۰ ۹ ۸ ۳ ۲۷ ۱۸ ۹ ۳۵
۲ مقاومت ۲۰ ۱۰ ۵ ۵ ۱۸ ۱۱ ۷ ۳۵
۳ گل گهرسیرجان ۱۹ ۷ ۷ ۵ ۲۴ ۲۰ ۴ ۲۸
۴ شهرداری یاسوج ۱۹ ۸ ۴ ۷ ۲۲ ۲۱ ۱ ۲۸
۵ مس رفسنجان ۲۰ ۸ ۴ ۸ ۱۹ ۲۲ ۳- ۲۸
۶ کاوه تهران ۲۰ ۶ ۹ ۵ ۲۴ ۲۵ ۱- ۲۷
۷ نفت مسجد سلیمان ۲۰ ۶ ۸ ۶ ۲۴ ۲۴ ۰ ۲۶
۸ شهرداری بندرعباس ۲۰ ۷ ۵ ۸ ۲۲ ۲۲ ۰ ۲۶
۹ تربیت یزد ۲۰ ۴ ۱۳ ۳ ۱۹ ۱۶ ۳ ۲۵
۱۰ ماشین سازی تبریز ۲۰ ۵ ۹ ۶ ۲۳ ۲۷ ۴- ۲۴
۱۱ اتکا گرگان ۱۹ ۵ ۶ ۸ ۲۱ ۲۴ ۳- ۲۱
۱۲ فولاد نطنز ۲۰ ۴ ۹ ۷ ۱۸ ۲۲ ۴- ۲۱
۱۳ همیاری اراک ۲۰ ۵ ۶ ۹ ۱۵ ۲۳ ۸- ۲۱
۱۴ پیام مشهد ۱۹ ۵ ۵ ۹ ۲۱ ۲۲ ۱- ۲۰
لیگ آزادگان گروه دو
تیم بازیها برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
۱ آلومینیوم هرمزگان ۲۰ ۱۰ ۸ ۲ ۲۱ ۱۳ ۸ ۳۸
۲ مس سرچشمه کرمان ۲۰ ۱۱ ۴ ۵ ۲۵ ۹ ۱۶ ۳۷
۳ گسترش فولاد ۲۰ ۹ ۶ ۵ ۲۰ ۱۸ ۲ ۳۳
۴ ابومسلم ۲۰ ۸ ۸ ۴ ۲۰ ۱۶ ۴ ۳۲
۵ نساجی مازندران ۱۹ ۸ ۶ ۵ ۲۴ ۱۳ ۱۱ ۳۰
۶ ایران جوان ۲۰ ۷ ۷ ۶ ۲۵ ۲۰ ۵ ۲۸
۷ شیرین فراز ۲۰ ۵ ۹ ۶ ۱۲ ۱۵ ۳- ۲۴
۸ صنعت ساری ۱۹ ۵ ۹ ۵ ۱۵ ۲۰ ۵- ۲۴
۹ فولاد یزد ۲۰ ۶ ۵ ۹ ۱۶ ۲۶ ۱۰- ۲۳
۱۰ پیام مخابرات ۲۰ ۴ ۱۰ ۶ ۱۳ ۱۱ ۲ ۲۲
۱۱ برق شیراز ۲۰ ۴ ۸ ۸ ۱۵ ۲۱ ۶- ۲۰
۱۲ داماش لرستان ۱۹ ۴ ۷ ۸ ۱۵ ۱۸ ۳- ۱۹
۱۳ استقلال‌اهواز ۱۹ ۵ ۴ ۱۰ ۱۵ ۲۵ ۱۰- ۱۹
۱۴ سپیدرود رشت ۲۰ ۳ ۷ ۱۰ ۱۷ ۲۸ ۱۱- ۱۶